ภาพนี้บอก พลังสมองของคุณได้

ภาพนี้บอก พลังสมองของคุณได้

เห็นอะไรก่อน ภาพทายใจที่สามารถบ่งบอกได้ว่า พลังแห่งสมองของคุณเป็นอย่างไร จากภาพแรกที่เห็น

โรเจอร์ ดับเบิลยู สเปอร์รี นักจิตประสาทวิทยาและผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้ค้นพบว่าสมองของคนเราแบ่งเป็น 2 ซีก คือ ซีกซ้าย และซีกขวา ทำหน้าที่แตกต่างกัน และการคิดของคุณขึ้นอยู่กับว่าซีกไหนเป็นด้านที่โดดเด่นกว่า

จากการวิจัยของเขา มีแบบทดสอบมากมายที่สามารถระบุกระบวนการคิด และลักษณะบุคลิกภาพของคุณ ภาพนี้คือหนึ่งในแบบทดสอบที่ดีที่สุดมาช่วยให้คุณสำรวจตัวเอง

มองภาพด้านล่างนี้เพียงแวบเดียว คุณเห็นสัตว์อะไรเป็นอันดับแรก?

มองเห็น “หัวเสือ” เป็นอันดับแรก

บทวิเคราะห์จากการมองเห็นหัวเสือบอกได้ว่า สมองซีกซ้ายของคุณทำงานมากกว่าซีกขวา คุณเป็นคนคิดวิเคราะห์ มุ่งเป้าหมาย และรักระเบียบ เมื่อเผชิญปัญหามักใช้เหตุผลเป็นหลัก มีการคำนวณ และเป็นกลาง

อย่างไรก็ตาม บางครั้ง เพราะคุณรู้ว่าการตัดสินใจของคุณเกิดจากการคิดมาอย่างรอบคอบ คุณจึงมักยึดมั่นในความคิดเห็นของตัวเอง ดังนั้น ควรแนะนำให้คุณฟังความคิดเห็นของคนอื่น และนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน จำไว้ว่า การมีน้ำใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นสิ่งที่สำคัญ

ลักษณะบุคลิกภาพของคุณ

วางแผน: คุณทำสิ่งต่างๆ อย่างมีแผน เช่น มีรายการสิ่งที่ต้องทำ

แม่นยำ: คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีแนวทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

มีเหตุผล: อารมณ์และความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่มาขวางกั้นคุณในการบรรลุเป้าหมา

ใช้ตรรกะ: คุณมีความถนัดด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการเรียงลำดับความคิด

มองโลกตามความเป็นจริง: โลกของคุณเป็นโลกแห่งความจริง ไม่มีที่ว่างสำหรับนิทาน และเรื่องแต่ง ในขณะเดียวกัน แม้เป้าหมายของคุณอาจดูสูงเกินเอื้อมสำหรับคนอื่น แต่คุณรู้ว่ามันเป็นเป้าหมายที่สมจริง และสามารถบรรลุได้

หากคุณเห็น “ลิงห้อยโหน ” เป็นอันดับแรก

แสดงว่า สมองซีกขวาของคุณทำงานมากกว่าซีกซ้าย คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆ เมื่อเผชิญปัญหามักอาศัย สัญชาตญาณ (ซึ่งมักจะแม่นยำ) มากกว่าการคิดวิเคราะห์

คุณรู้ดีว่าทุกก้าวที่คุณเดินไปในชีวิตคือบทเรียน แม้กระทั่งความล้มเหลว ก็เป็นก้าวหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย สำหรับคุณ การเดินทางมีความสำคัญมากกว่าจุดหมายปลายทาง ด้วยความที่เป็นคนฝันกลางวัน คุณมักจะหลงไปในโลกแห่งความฝันของตัวเอง สิ่งสำคัญคือ คุณต้องกลับมามองโลกแห่งความจริงบ้างเป็นครั้งคราว และให้ความสนใจกับโลกภายนอกรอบตัวคุณมากขึ้น

ลักษณะบุคลิกภาพของคุณ

ใจร้อน: คุณทำอะไรตามใจตัวเอง คุณมีความสามารถในการคิดนอกกรอบ

อ่อนไหว: คุณใส่ใจในหลายๆ เรื่อง คุณใช้เวลาไตร่ตรอง และลงมือทำตามความรู้สึก

ความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะ: คุณมีความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

สัญชาตญาณ: คุณไม่ได้ทำรายการสิ่งที่ต้องทำ และไม่ได้ดำเนินการตามกฎเกณฑ์ตายตัว คุณแก้ปัญหาด้วยสัญชาตญาณ

ฝันกลางวัน: คุณมีความฝันในชีวิตมากกว่ามีเป้าหมาย และคุณพยายามทำให้ความฝันเหล่านั้นบรรลุผล ซึ่งมักจะประสบความสำเร็จ

จำไว้ว่า 2 ซีกของสมองไม่ได้ทำงานแยกกัน แต่ทำงานร่วมกัน และเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น แม้ว่าคุณจะมีลักษณะบุคลิกภาพที่โดดเด่นของสมองข้างใดข้างหนึ่งมากกว่า แต่คุณก็ยังคงมีลักษณะบุคลิกภาพจากอีกข้างหนึ่งด้วยเช่นกัน