พระองค์เจ้านโรดม พงสุริยา เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา ทรงสำเร็จการศึกษา ด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

วันนี้เรานำเสนอเรื่องราวของ พระองค์เจ้านโรดม พงสุริยา เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักพระราชวังกัมพูชา แถลงการณ์ว่า

พระองค์เจ้านโรดม พงสุริยา (Princess Norodom Pongsoriya) พระภาติยะ (หลาน) ในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชาพระองค์ปัจจุบัน

ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยการเศรษฐศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ

หรือ UIBE (University of International Business and Economics) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

พระองค์เจ้านโรดม พงสุริยา ทรงประสูติเมื่อปี 2540 ทรงเป็นพระธิดา ใน สมเด็จพระมเหศวรนโรดม จักรพงศ์ พระเชษฐาต่างพระมารดา

ของ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กับ นักนาง มุนีเร็ม พระชายาพระองค์ที่ 6

และเป็นทายาทพระองค์ที่ 12 จากพระโอรสและพระธิดาทั้งหมด 13 พระองค์

สำนักพระราชวังกัมพูชา ยังได้เผยแพร่พระรูปของ พระองค์เจ้านโรดม พงสุริยา

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการสำเร็จการศึกษาของพระองค์

 

แหล่งที่มา: Royal du Cambodge

เรียบเรียงโดย baansuann.com