พระบรมรูปในหลวง ร.๙ องค์แรกของโลก ไม่ได้ประดิษฐานที่ประเทศไทย

เป็นบุญตาที่ได้เห็น สำหรับภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้คือ พระบรมรูป ในหลวง รัชกาลที่ ๙ องค์แรกของโลก ทางมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมรูป

การจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เนื่องจากไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมรูปที่มีขนาดใหญ่เท่าพระองค์จริงมาก่อน

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีน้ำหนักประมาณ 1 ตัน (๑,๐๐๐ กิโลกรัม) ฉลองพระองค์ชุดจอมทัพไทย หล่อด้วยบรอนซ์ผสมทอง ขนาดความสูง ๒.๓๐ เมตร ออกแบบพร้อมได้รับการตรวจสอบจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ปรับแต่งโดย นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)

นายเครน กุญชศิลป์ เป็นประติมากรผู้ปั้น จัดทำต้นแบบ ๒ ปี ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) ในงานสมโภชพระบรมรูป ก่อนอัญเชิญประดิษฐาน ที่ประเทศอินเดีย

พระบรมรูปในหลวงนี้จะถูกนำไปประดิษฐาน ณ อาคารประดิษฐาน รูปแบบไทยผสมอินเดีย ออกแบบโดย อ.วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมแบบประเพณี) ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

อาคารประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ เป็นแบบผสมไทยและอินเดีย เคียงคู่กับเจดีย์พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา ซึ่งจะมีพระบรมสารีริกธาตุ และเส้นพระเจ้า ประดิษฐานอยู่

อาคารประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีนางวนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) ปี พ.ศ.๒๖๔๖ เป็นผู้ออกแบบ

ภายในอาคารประดิษฐานพระบรมรูปฯ ภาพวาดจิตรกรรมภายใต้อาคารประดิษฐานจะเป็นโดมกลีบมะเฟืองหินอ่อน เป็นภาพฉัตรเก้าชั้น มีพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ลอยเด่นอยู่เหนือฉัตร ประกอบตราสัญลักษณ์สำคัญบริเวณคอสองหรือตอนบนของผนังอาคารบริเวณใต้โดม

ได้แก่ พระราชลัญจกร, เครื่องราชกกุธภัณฑ์, ครุฑพ่าห์ และพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ช้างเผือกประจำรัชกาล วางอยู่ในตำแหน่งทิศทั้งสี่ ประกอบกับลายพรรณพฤกษา โดยการออกแบบสถาปัตย กรรมและรายละเอียดต่างๆ ได้นำทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยในทุกขั้นตอน

สำหรับวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อให้ หมายถึง วัดที่ชาวไทยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ตั้งอยู่ที่เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย เป็นสังเวชนียสถานที่ดับขันธ์ปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและเหมาะสมที่จะอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ไปประดิษฐานยังสถานที่แห่งนี้ ที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร (ท่าพระจันทร์)

มีการสวดสมโภชพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยมีพระผู้ใหญ่จากทั่วประเทศ ๘๔ รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้

การจัดสร้างและเททองหล่อพระบรมรูป องค์รัชกาลที่ ๙ นั้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ทรงอุปถัมภ์และมีคุณูปการล้นหลามต่อศาสนา จึงได้ร่วมกันดำเนินการถวายในหลวง

เพื่อให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และให้ทรงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนา และยังกล่าวว่า การพระราชทานเส้นพระเจ้า เสมือนพระองค์ถวายสาธารณูปถัมภ์แก่พระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ

 

แหล่งที่มา : storyth.com, liekr.com

เรียบเรียงโดย : baansuann.com