ผู้ว่าฯสั่ง ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site ทุกสถาบันการศึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศสั่ง ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site ทุกสถาบันการศึกษา โดยเลื่อนจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศมาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยระบุเนื้อหาสำคัญไว้ว่า

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน

ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดังกล่าว พิจารณาชะลอการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติโดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ในระยะเวลาช่วงตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564

 

แหล่งที่มา : tojo.news

เรียบเรียง : baansuann.com