ผู้ประกันตนยิ้ม ประกันสังคม ปรับลดเงินสมทบ เหลือร้อยละ 2.5 เวลา 3 เดือน

หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคส่งผลไปต่อคนทำงานทุกส่วน ทางประกันสังคม เล็งเห็นความสำคัญจึงบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประกันตน ด้วยการลดเงินสมทบ โดยลดทั้งฝั่งลูกจ้างและนายจ้า

ทางนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า อยู่ในระหว่างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลดจากเดิมร้อยละ 5 เหลือ ร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้าง

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มที่เดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดจนส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายต่างๆ

ทางบอร์ดประกันสังคม เตรียมข้อมูล และจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดว่าจะได้เริ่มในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วจะนำเสนอให้ทราบอีกครั้ง

 

แหล่งที่มา : springnews

เรียบเรียงโดย : baansuann.com