ผลการเสี่ຍงทาย พระโค กินอะไร ในพระราชพิธีแรกนาขวัญ ปี 65

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 พ.ค.2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพลับพลาที่ประทับ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลเเรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565

โดยในปีนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาเเรกนา ได้ยาตราขบวนพร้อมเทพี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสร็จเเล้วพระยาเเรกนาเจิมพระโคพอ เเละ พระโคเพียง เเละคันไถ

ก่อนเริ่มการไถดะไปโดยรี 3 รอบ เเละไถเเปร 3 รอบ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลเเรกนาขวัญ ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ เเละพระราชพิธีจรดพระนังคัลเเรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พระราชพิธีจรดพระนังคัลเเรกนาขวัญ เป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเเละส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปีอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลเเห่งการทำนา

ผลการเสี่ยงทาย ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลเเรกนาขวัญ ประจำปี 2565 ปรากฏว่า พระโคได้เลือกกินน้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

ถั่ว พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี เเละ เ x ล้ า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขๅย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ส่วนการตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งเเต่งกาย (การเสี่ยงทายผ้านุ่ง) ปีนี้หยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะ ไ ด้ ผ ล บริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ไ ด้ ผ ล ไม่เต็มที่

แหล่งที่มา thaipbs

เรียบเรียงโดย baansuann.com