ปรับวงเงิน ขยายเวลาสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่

ปรับวงเงิน ขยายเวลาสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ทางน.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการขยายเวลาสินเชื่อดังกล่าวนี้ว่า

ทางครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ดยขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการออกไปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

และนอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากเดิมที่สนับสนุนสินเชื่อให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยปรับเป็น

 1.สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร ไม่เกินวงเงินกู้ที่นายทะเบียนกำหนด ใช้เกณฑ์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบ่งตามขนาด ประเภทธุรกิจชั้นคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกร และศักยภาพความสามารถในการชำระหนี้คืน

 2.วิสาหกิจชุมชนเป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่

ทั้งนี้การ การขยายระยะเวลาโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร อันจะเป็นการเพิ่มความสามารถให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 

แหล่งที่มา : prachachat

เรียบเรียงโดย : baansuann.com