ภาพประทับใจ ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน นักเรียนนำของท้องถิ่นมอบผอ.เกษียณ

เรียกได้ว่าเป็นภาพ ประทับใจ อย่างมาก เมื่อนักเรียน นำของท้องถิ่นมามอบให้กับ ผอ.เกษียณ

โดยที่ ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก็ได้มีการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับ

นายเพชร วงพรมมา ผอ.ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน ที่ครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา

โดยหลังจากที่ นายเพชร วงพรมมา ผอ.ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้เกษียณอายุราชการ

กับบรรดาผู้ที่มาร่วมงานทุกคนแล้ว นักเรียนทุกคนได้นำเอาสิ่งของที่หามาได้จากในท้องถิ่น เช่น

หมากผีผ่วน ผลไม้ป่าที่มีอยู่ในป่า มะละกอ ผักกาด มะเขือ ปลาดุก เห็ด มะนาว บวบ มะเขือยาว มะขามดอง

เนื่องจากว่า สิ่งของที่ นักเรียนนำเอามามอบให้กับ ผอ.ร.ร.เป็นผลิตผลทางการเกษตรและผลิตผลจากป่า

ที่นักเรียนร่วมกับพ่อแม่หามามอบให้กับ นายเพชร วงพรมมา ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการ

นางแพรวพรรณ วงพรมมา ครู ร.ร.บ้านไผ่หนองแคนที่ประกาศเชิญชวนให้นักเรียนนำเอาสิ่งของที่ระลึกมามอบ

ให้กับอดีต ผอ.ร.ร.ในครั้งนี้ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 ตนร่วมกับคณะครูได้ประกาศแจ้งหน้าเสาธง

หลังจากการเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วว่า นายเพชร วงพรมมา ผอ.ร.ร.จะเกษียณอายุราชการ

ในวันที่ 30 ก.ย. 63 และ ร.ร.จะมีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตในวันที่ 30 ก.ย. 63

จึงได้แจ้งให้นักเรียนทุกคนหาของที่ระลึกมามอบให้กับ ผอ.ร.ร.ตามแต่จะหาได้

ซึ่งเนื่องจากว่า หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการปลูกพืชผักสวนครัวทุกหลังคาเรือน

ดังนั้น ลูก ๆ นักเรียน จึงได้นำเอาผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในบ้าน เช่น มะละกอ ผักกาด บวบ มะเขือ มะขามดอง กล้วย

มามอบให้กับ ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและแสดงความรักความผูกพันกับ

ผอ.ร.ร.ในครั้งนี้ เป็นภาพที่น่ารักมากในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ทางด้าน น.ส.ธัญลักษณ์ ชินชัย ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน ที่ได้นำเอาภาพไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียล

กล่าวว่า ตนเห็นภาพความน่ารักของเด็ก น.ร.ที่นำเอาผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน

รวมทั้งการไปหาเก็บหมากผีผ่วนเพื่อมามอบให้กับ นายเพชร วงพรมมา อดีต ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการแล้ว

เห็นว่า เป็นภาพที่น่ารักมาก เนื่องจากว่า เด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้

ไม่มีของฝากของที่ระลึกที่เหมือนกับ ร.ร.ในเขตเมือง จึงได้นำเอาของที่ระลึกที่หาได้ในหมู่บ้านมามอบให้กับ

อดีต ผอ.ร.ร.ที่เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นการแสดงความรักความผูกพัน

จึงได้นำเอาภาพความน่ารักนี้ไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้เห็น

ภาพความน่ารักของเด็ก น.ร. ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน ในการจัดงานครั้งนี้

ขณะที่เด็กนักเรียนที่นำเอาของฝากมามอบให้กับ ผอ.ร.ร.กล่าวว่า ตนกับพ่อไปหาเก็บหมากผีผ่วน

มาจากในป่า เพื่อต้องการให้ ผอ.ร.ร.ได้กินผลไม้ป่าจะได้มีสุขภาพแข็งแรง

ส่วนปลาดุกหาจับมาได้จากสระในหมู่บ้าน มะขามดอง ทำเองที่บ้านเพราะว่า

พ่อแม่ทำมะขามดองขๅยในหมู่บ้านรสชาติอร่อยเปรี้ยวมาก

อยากให้ ผอ.ร.ร.ได้กินผลไม้ที่ดีมีคุณภาพจะได้มีสุขภาพแข็งแรง

 

 

แหล่งที่มา : siamtopic.com, innnews.co.th

เรียบเรียงโดย : baansuann.com