สู้มา 14 ปี “น้องบีม” โดนรถ 18 ล้อชนจนพิกๅร ศาลฎีกาสั่งชดใช้ 5 ล้าน

หลายคนคงเคยติดตามข่าวของ น้องบีม อดีตดาราเด็กโฆษณาบริษัทประกันชีวิต หลังจากที่ ได้ยื่นฟ้องบริษัท ณ นนท์ จำกัด กับพวก เป็นจำเลยฐานละเมิด กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จนน้องบีมพิกๅร

กรณีรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ของบริษัท ชนกับรถของฝ่ายโจทก์เมื่อปี 2548 ที่ จ.สุรๅษฎร์ธานี ทำให้ น.ส.ภัทรดา ได้รับบาดเจ็บต้องพิกๅรนั่งรถวีลเเชร์มานาน 14 ปี โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และศาลฎีกามีคำพิพากษาเป็นที่สุดให้ออกหมายบังคับคดีตามศาลล่างทั้งสอง

ดังนั้น ทางสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา จึงให้ทนายความออกทำการสืบทรัพย์และมอบให้ นายทินกร สุรบัณฑิตย์ นายณรงค์ หนูเจริญ นำยึดทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา

โดยนางพรทิพย์ และน.ส.ภัทรดา เดินทางพร้อมเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดทรัพย์ของบริษัทจำเลยในวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่เขตลาดกระบัง ปรากฏว่า ผู้แทนบริษัทจำเลยได้มาพบฝ่ายโจทก์และทนายความ ขอเจรจาในชั้นบังคับคดี โดยตกลงยินยอมชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษา

ว่าที่ พ.ต.ดร.สมบัติ กล่าวว่า จำนวนเม็ดเงิน จำเลยขอหักส่วนที่โจทก์เคยได้รับจากทนายความมาบางส่วนก่อนถูกโกงแล้ว คงเหลือเงินคงค้างจ่ายแก่โจทก์สุทธิ 3,815,985 บาท บริษัทสั่งจ่ายเช็คจำนวน 4 ฉบับ

เพื่อชำระให้แก่ น.ส.ภัทรดา ก่อน โดยฉบับแรกจำนวน 3 แสนบาท ลงวันที่ 31 ต.ค. 2563 อีก 3 ฉบับๆ ละ 2 แสนบาท ปลายเดือน พ.ย., ธ.ค. และ ม.ค. 2564 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือจะสั่งจ่ายเช็คให้ภายหลัง

ทางทนายความตรวจสอบความน่าเชื่อถือและถามความสมัครใจของโจทก์แล้ว นางพรทิพย์ และน.ส.ภัทรดา จึงได้ตกลงยินยอมตามที่ขอแล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

มีทนายความทั้งสองฝ่ายลงชื่อเป็นพยานต่อหน้าเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เนื่องจากมีการเจรจากัน โจทก์จึงของดการยึดทรัพย์จำเลยไว้ชั่วคราว จากนั้นจะรายงานกรมบังคับคดี หากผิดเงื่อนไขก็จะดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไป

คดีนี้เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ปิดคดีได้ท่ามกลางความพอใจของทุกฝ่าย ในการทำหน้าที่ทนายความเนติบัณฑิตยสภา ผมในฐานะกรรมการบริหารเนติฯ ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปัจจุบันรักษาการในตำแหน่งและกำลังจะพ้นตำแหน่งนี้ไป

ต้องขอชื่นชมคณะทนายความที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวของน้องบีมมาจนเห็uผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของน้องบีม แสดงให้เห็นว่าทนายความที่ดีมีคุณธรรมยังมีอยู่อีกมาก และพร้อมที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนตลอดไป พ.ต.ดร.สมบัติ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในชั้นบังคับคดี จำเลยในคดีแพ่งทุกคดีสามารถขอเจรจาทางเลือกหาทางออกที่ดีที่สุดในการชำระเงินได้ เช่น ขอลดต้น หรือ ลดดอกเบี้ย หรือ แบ่งชำระเป็นงวดๆ ในจำนวนคงที่ การรีบปิดวงเงินและลงบันทึกข้อตกลงความสมัครใจทั้งสองฝ่ายไว้จะเป็นการหยุดภาระดอกเบี้ยที่ดีวิธีหนึ่ง

 

แหล่งที่มา : dailyliveexpress.com , matichon.co.th

เรียบเรียงโดย : baansuann.com