ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท

ธนาคารสหกรณ์และการเกษตร ปล่อยสินเชื่อ ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท  สำหรับสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพให้กู้เพื่อช่วยเกษตรและครอบครัว

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกล่าวว่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้ประชาชนบางส่วนขาดรายได้  ธ.ก.ส. จึงได้เปิดตัวสินเชื่อ ดังนี้

1. สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท ผ่านโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

คุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

2. โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้  เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่มีแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือนอกภาคการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ในลักษณะ Smart Farme

คุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่มีการจัดทำแผนงานหรือแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆ

ทั้งนี้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ทั้ง 2 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 – 31 มี.ค. 67 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการสินเชื่อ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official : BAAC Family  

 

แหล่งที่มา : thairath

เรียบเรียงโดย : baansuann.com