เร่งธนารักษ์ ปัดฝุ่นที่ดินราชพัสดุ สร้างที่อยู่ให้ราชการผ่อนไม่เกิน 3 พัน

ข่าวดีสำหรับข้าราชการ เมื่อ รมช.คลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ ได้หารือร่วมกับผู้บริหารกรมธนารักษ์ ให้เร่งดำเนิยการนำที่ดิน ราชพัสดุ ที่ทิ้งร้าง ทั่วประเทศมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์

โดยพัฒนาที่ดินในรูปแบบโครงการต่างๆ และเป็นไปตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการพลเรือนในราคาเหมาะสม ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน

การดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมีการเตรียมเปิดตัวโครงการและเปิดให้จองที่พักอาศัยช่วงปลายเดือน ก.ค. 2563 หรือต้นเดือน ส.ค. 2563

ในระยะแรก เปิดให้จอง 800-1,000 ยูนิต ใน 10 จังหวัด ทั่วประเทศ

ในระยะที่ 2 อีก 5,000-10,000 ยูนิต ซึ่งมอบหมายให้กรมธนารักษ์ไปหาพื้นที่ที่เหมาะสม โดยเร่งให้ไปสำรวจที่ดินราชพัสดุทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อดูว่าพื้นที่ตรงไหนเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ ไม่น้อยกว่า 10,000-40,000 ยูนิต ซึ่งข้าราชการสามารถอยู่อาศัยระยะยาวได้นาน 30 ปี

ผ่อนชำระผ่าน ธอส. ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี ผ่อนชำระราคาไม่เกิน 2,000-3,000 บาทต่อเดือน ละสามารถโอนสิทธิเปลี่ยนมือระหว่างข้าราชการด้วยกันได้ ถือเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง และถือเป็นทรัพย์สินได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการเพิ่มศักยภาพ พื้นที่โครงการศูนย์กระจายสินค้าชุมชนและพืชผลทางการเกษตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ในระยะแรกมีพื้นที่ดำเนินการแล้ว 16 ไร่

ซึ่งเป็นพื้นที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ส่งคืนมาให้กรมธนารักษ์ มีทั้งตัวอาคาร และที่ดิน จึงมีแนวคิดให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เข้าไปพัฒนาพื้นที่ และมอบให้กับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เข้ามาบริหารงานแทน โดยเบื้องต้นจากการหารือกับ อ.ต.ก. คาดว่าจะพัฒนาให้เป็นตลาดกลางผลไม้และพืชผลทางการเกษตรตามฤดูกาล เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกษตรของทุกภูมิภาค

สำหรับความคืบหน้าในการพัฒนาศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 48 ไร่ ซึ่งอยู่ในการครอบครองของกรมกิจการผู้สูงอายุ

ขณะนี้ถูกปล่อยทิ้งให้เสื่อมโทรม ในขณะที่พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพสูง เนื่องจากติดชายทะเล จึงเร่งให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการทำแผนพัฒนาที่ดินในแปลงดังกล่าวให้กลับมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น

 

 

แหล่งที่มา : thairath.co.th ,thaihitz.com

เรียบเรียงโดย : baansuann.com