ชาวสวนดีใจ ราคายางพุ่งสูงมากที่สุดในรอบ 2 ปี

ชาวสวนดีใจ ราคายางพุ่งสูงมากที่สุดในรอบ 2 ปี ราคายางพุ่งโลละเกือบ 70 บาท มานานนับเดือน ชาวสวนยางพาราในพื้นที่ ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สุดดีใจราคายางพาราพุ่งสูง

กิโลกรัมละ 65-68 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ชาวสวนขๅยได้ทั่วไปตามจุดรับซื้อในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นราคาที่สูงมากที่สุดในรอบ 2 ปี แต่การปรับราคาขึ้นในช่วงนี้ เป็นช่วงที่ชาวสวนยางอยู่ในช่วงฤดูปิดกรีด ทำให้ปริมาณน้ำยางสดออกสู่ตลาดน้อยมาก

ชาวสวนยางจึงแทบไม่ได้ประโยชน์จากราคายางพาราที่ปรับสูงขึ้นดังกล่าว โดยสาเหตุเกิดจากภาวะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น เพราะราคายางพาราจะผันผวนตามราคาน้ำมัน นอกเหนือจากกลุ่มทุนรวมหัวกันทุบราคา และปริมาณน้ำยางสดออกสู่ตลาดน้อยมาก แต่ความต้องการใช้ยางมีปริมาณมาก

ชาวสวนยางที่ยังคงเปิดกรีดอยู่นั้น คือ ชาวสวนยางที่แปลงยางอายุมาก จึงไม่ได้กังวลเรื่องหน้ายาง เสียหาย แต่สวนยางพาราที่เพิ่งเปิดกรีดหรืออายุต้นยางพารายังน้อย เจ้าของจะหยุดกรีด หวั่นหน้ายางพังเสียหาย

 

แหล่งที่มา : one31

เรียบเรียงโดย : baansuann.com