ค่าแรง 300 บาทกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน รายได้สวนทางกับค่าครองชีพ

การทำงานนอกจากจะหวังแสวงหาประสบการณ์และความรู้แล้ว เรื่องรายได้ เรื่องการเงินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากๆ เมื่อมนุษย์ต้องดำเนินชีวิตและมีค่าใช่จ่าย

ในปัจจุบันค่าครองชีพทั้งคมนาคม,ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน,ค่าใช้อุปโภคบริโภค,ค่าใช้จ่ายประจำวัน ต่างขึ้นราคาไม่น้อย และรายได้ส่วนมากยังคงเป็นค่าแรงขั้นต่ำ

 สาเหตุของราคาสินค้าแพงในเวลานี้ก็มีหลายปัจจัยทั้งโรคระบาดในสัตว์,ความผันผวนของค่าเงิน-น้ำมัน และตัวแปรสำคัญที่อยู่ในวิกฤตคือรายได้สวนทางกับค่าครองชีพ

การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2555 พบว่าอยู่ที่ 300 บาท แต่ในปัจจุบันมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยใช้ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งใช้บังคับในปี 2563 พบว่าถูกปรับขึ้นเป็น 331 บาท

ซึ่งสรุปได้อย่างชัดเจนว่าวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านมา 10 ปี คนไทยต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินดูแลปากท้องและจุนเจือครอบครัวค่าแรงขั้นต่ำถูกปรับขึ้น 31 บาท

 

แหล่งที่มา : กระทรวงแรงงาน

เรียบเรียงโดย : baansuann.com