ปิดฉากมหากาพย์ ค่าตอบแทนโฮปเวลล์ ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้อง รัฐต้องจ่าย 24,000 ล้านบาท

วันนี้เราจะมาติดตามกรณี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63 ทางศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้องของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ขอให้รื้อคดีที่อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดไปว่า

กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ต้องคืนค่าตอบแทน ที่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ชำระและใช้เงินในการก่อสร้างโครงการพร้อมดอกเบี้ย ประมาณ 24,000 ล้านบาท ให้กับบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนกรณีที่มีการยื่นข้อมูลว่าบริษัท โฮปเวลล์ฯ มีคุณสมบัติขัดกฎหมายไทยในการเข้าประมูลงาน เนื่องจากตามข้อมูลที่ยื่นกับนายทะเบียน (กรมธุรกิจการค้า) ทำให้โฮปเวลล์มีสถานะเป็นต่างชาติที่เข้าประมูลงาน โดยประเด็นดังกล่าวศาลพิจารณาเห็นว่าคุณสมบัติโฮปเวลล์จะขัดกฎหมายไทยหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐขณะนั้นจะต้องพิจารณาและทราบก่อนลงนามในสัญญา

รวมถึงคณะรัฐมนตรีขณะนั้นก็ต้องทราบข้อมูล เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เป็นผู้ลงนามนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรี รวมทั้งยังมีหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงานอัยการที่ต้องตรวจร่างสัญญา ดังนั้น หากบริษัท โฮปเวลล์ฯ มีคุณสมบัติขัดต่อกฎหมายทุกหน่วยงานต้องทราบก่อนลงนามสัญญา ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดจึงเป็นเหตุให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น

แหล่งที่มา: amarintv

เรียบเรียงโดย baansuann.com