คนละครึ่ง เฟส 4 เงินเข้าแล้ว รายเก่าเข้าไปกดยืนยันสิทธิได้เลย

คนละครึ่ง เฟส 4 เงินเข้าแล้ว รายเก่าเข้าไปกดยืนยันสิทธิได้เลย สำหรับโครงการ คนละครึ่ง เฟส 4 เปิดให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (รายเก่า) จำนวน 27.98 ล้านคน กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4

วันนี้ (1 ก.พ.65) โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 4” เริ่มให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (รายเก่า) จำนวน 27.98 ล้านคน กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันทีหลังการกดยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้รับสนับสนุนวงเงินค่าสินค้าหรือบริการที่กำหนดในอัตรา 50% ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ “คนละครึ่ง เฟส 4” มีดังนี้

1. กดแถบแบนเนอร์ (Banner) โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 โดยขอให้ประชาชนอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว และยอมรับตามเงื่อนไข สามารถกดที่แถบ “ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ”

จากนั้น เริ่มใช้สิทธิ “คนละครึ่ง เฟส 4” ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากไม่ได้ใช้จะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

 

แหล่งที่มา : tnnthailand

เรียบเรียงโดย : baansuann.com