เฉลยแล้ว! ผลไม้ข้างบ้านข้ามมารั้วบ้านเรา เก็บกินได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

ผัก ผลไม้ของ ข้างบ้าน ปลูกไว้ แต่ล้ำมารั้วบ้านฝั่งเรา เก็บกินได้ไหม เชื่อว่านี่เป็นข้อสงสัยของหลายคนที่ยังไม่มีคำเฉลยหรือคำตอบที่แท้จริง วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกคนกันค่ะ

สำหรับผักผลไม้ที่ล้ำมาฝั่งบ้านเรานั้น หากเราแจ้งเจ้าของบ้านแล้วเขายังนิ่งเฉย เราสามารถตัดได้ แต่ในการตัดทั้งนี้ทั้งนั้นต้องนำไปคืนเจ้าของ เอาไปเองไม่ได้เนื่องจากเข้าความผิดฐานลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1347

เพจ สายตรงกฎหมาย ได้มาแบ่งปันความรู้ที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนอย่างแน่นอน ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1347 บัญญัติว่าเจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสีย ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามา เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ตัด ท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้

 

 

แหล่งที่มา : siamtopic

เรียบเรียงโดย : baansuann.com