คนไม่มีคือไม่มี!! สาวโพสต์ขอบริจาค “โถส้วม” เจอเพื่อนบ้านบูลลี่ให้ไปขอทาน

คนไม่มี ก็คือคนไม่มี เพราะทุกชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ สุดสงสาร สาววัย 28 เพื่อนบ้านบลูลี่ให้ไปเป็นขอทาน หลังได้โพสต์ขอรับบริจาค โถส้วม เนื่องจากทางบ้านยากตน ในครอบครัวมี 11 ชีวิต ซ้ำสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้

บ้านและที่ดิน ถูกยึด เพราะนำไปขๅยฝากนายทุน เพื่อรักษาพ่อ ส่งผลให้คนในครอบครัวกว่า 11 ชีวิตได้รับผลกระทบ ปัจจุบันอาศัยที่ดินบ้านญาติ สร้างเพิงพักเพื่ออาศัยชั่วคราว แต่ไม่มีห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวก เนื่องจากเกรงใจญาติหลังต้องไปขอใช้ห้องน้ำ จึงคิดโพสต์ขอรับบริจาคโถส้วมมือสอง

ล่าสุดนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ โดยตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมกับหมู่บ้าน สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ้าน

โดยนำเครื่องเข้าสร้างห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ ขณะที่หน่วยงานอื่นๆ ได้มอบเงินสมทบจำนวนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือครอบครัวนี้ในด้านการมีอาชีพ ส่วนเด็กๆ ก็จะมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าไปดูแล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ระบุ นายอำเภอบางกล่ำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ ตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จ และกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่

ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาร่วมกับหมู่บ้านสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2,000 บาท

นอกจากนี้ อำเภอบางกล่ำ สนง.พมจ.สข.และเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้มอบถุงยังชีพ โดยอำเภอบางกล่ำจะติดตามการช่วยเหลือ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ยืนยันว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ความสำคัญไม่ได้ปล่อยปละละเลย เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ

ทางนางอรทัย ศรีวิบูลย์ อายุ 28 ปี ยอมรับเสียใจที่ทำให้คนในหมู่บ้านไม่สบายใจ ซึ่งตนเองไม่มีจริงๆ จึงจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ ไม่ได้คิดว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

แหล่งที่มา : eat543.com, sanook.com

เรียบเรียงโดย : baansuann.com