เคาะแล้ว ของขวัญวันเปิดเทอม รับคนละ 1,000 บาท ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง

วันนี้เรามีข่าวที่ดีมาบอก สำหรับแม่ ๆ จากกรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 5 Back To School เพื่อลดค่าครองชีพช่วงเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงในวันที่ 1 ก.ค. 2563

ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกหลานนั้น ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี และขอขอบคุณที่ รมว.พาณิชย์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา และช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิดเทอมการศึกษา จะต้องหาเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน และค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน

การที่กระทรวงพาณิชย์มีโครงการลดราคาช่วยประชาชน แบ็ค ทู สคูล Back To School นั้น นับว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด และทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ผู้ปกครองและนักเรียนจะมีหน้าที่เดินเข้า 2 โรง คือ ผู้ปกครองเข้าโรงจำนำลูกหลานเข้าโรงเรียน

แต่เมื่อมีโครงการแบ็ค ทู สคูล Back To School ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียนได้ระดับหนึ่ง นายเทพไท กล่าวต่อว่า ส่วนการเยียวยานักเรียนของรัฐบาล จากเดิมที่ รมว.ศึกษาธิการ เคยมีดำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนระดับอาชีวศึกษาคนละ 2,500 บาท จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาใด ๆ ทั้งสิ้น และนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ไม่ได้รับการเยียวยาใด ๆ เช่นกัน

จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่านเด็กนักเรียน โดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะของขวัญวันเปิดเทอมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทั้งนักเรียนในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน คนละ 1,000 บาท

ซึ่งเป็นอัตราการเยียวยาเท่ากับที่มติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63 อนุมัติเยียวยาช่วยเหลือ ให้แก่ เด็กแรกเกิด สูงอายุ ผู้พิпาร คนละ 1,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 20,345 ล้านบาท และมีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว

เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.ถึงต.ค. 2563 งบประมาณ 22,400 ล้านบาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 42,745 ล้านบาท ใช้เงินงบประมาณมากกว่าการช่วยเหลือการศึกษาของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ

การช่วยเหลือให้นักเรียนคนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน นอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแล้ว ก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลในทางอ้อม ไม่น้อยกว่าการแจกแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลในขณะนี้อีกด้วย

แหล่งที่มา: มุมข่าว

เรียบเรียงโดย baansuann.com