การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกาศรับพนักงาน สมัครวุฒิ ปวช./ปวส.

ข่าวดี การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ออกประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี สัญญาจ้าง 2 ปี โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ โดยเปิดรับระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564

ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี

– ปฎิบัติงานศูนย์บริการลูกค้า สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา / อัตราค่าจ้างรายเดือน 12,690 บาท

– ปฎิบัติงานศูนย์ศูนย์บริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทลุง ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา / อัตราค่าจ้างรายเดือน 12,690 บาท

– ศูนย์บรการลูกค้า ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา / อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

 สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี / คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี

– หากเป็นผู้ชายต้องมีหลักฐาน ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 กฟภ. รับพนักงาน

 รายละเอียดการจ้าง สัญญาจ้าง 2 ปี ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร เป็น ผู้ช่วยบัญชี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 สมัครได้ที่ https://peas3.com/recruitment/ ตั้งแต่วันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แหล่งที่มา : chokyonline.com

เรียบเรียงโดย : chidbann.com