การประปาส่วนภูมิภาค รับพนักงาน 166 อัตรา เงินเดือน 17,830 บาท

ข่าวดี ทาง การประปา ส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง ทั้งหมด 166 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2564

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่งมีดังนี้

1. ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี

2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร

3. สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี

 สำหรับอัตราเงินเดือนพนักงาน

1.  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เงินเดือน 14,160 บาท

2. วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 16,830 บาท

3. วุฒิสถาปนิก (หลักสูตร 5 ปี) เงินเดือน 17,830 บาท

4. เนติบัณฑิตไทย เงินเดือน 17,830 บาท

5. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 16,830 บาท

 

ผู้ที่สนใจเข้าทำงานเป็นพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค สมัครได้ที่เว็บไซต์ pwa.jobthaigov.com วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

แหล่งที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค

เรียบเรียงโดย : baansuann.com