กสร. ออกประกาศขอความร่วมมือ นายจ้างหยุดชดเชยสงกรานต์

ขอความ ร่วมมือ นายจ้าง ให้หยุดชดเชยวันสงกรานต์ให้ลูกจ้างตามวันที่กำหนด ซึ่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) บอกว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง

สถานประกอบกิจการประกาศให้วันที่ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดตามประเพณี ชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 63 และเพื่อให้วันหยุดตามประเพณีสงกรานต์เป็นไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษอีก 2 วัน เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการ ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีเพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อไปด้วย

แหล่งที่มา : today.line.me.com,siamtopic.com

เรียบเรียงโดย : baansuann.com