กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือรวมตัวกัน เรียกร้องให้รัฐบาลจริงใจต่อประชาชน แก้ปัญหาที่ดินทำกิน

วันนี้เราจะมาติดตามกรณี เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) นำโดย นายดิเรก กองเงิน และ นายอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ นักวิชาการ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวมตัวชุมนุมและปราศรัยเรียกร้องให้รัฐบาลจริงใจต่อประชาชนในการแก้ไขที่ดินทำกิน

และร่วมกันอ่านแถลงการณ์สืบทอดเจตนารมณ์ชาวนา สหพันธ์ชาวนาชาวไร่ กล่าวคำปฏิญาณการต่อสู้เรื่องที่ดิน ร่วมกันเขียนบอกเล่าผลกระทบ ความเดือดร้อน เพื่อส่งให้ รมต. กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รัฐบาลใส่ใจและลงมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างจริงจัง

ซึ่งทางแกนนำ ระบุขณะปราศรัยว่า อย่ามองว่าประชาชนเป็นศัตรู ซึ่งมีการแก้ไขกฎหมายที่เอื้อให้นายทุนผูกขาดถือครองกรรมสิทธิที่ดิน ในฐานะเครือข่ายเกษตรกรที่รวมตัวกันจากปัญหาเชิงโครงสร้าง และอำนาจรัฐที่กดทับเกษตรกรมาอย่างยาวนาน

“เครือข่ายฯตั้งปณิธานสานต่อหมุดหมายแห่งการต่อสู้ของชาวนาชาวไร่ว่า จะปกป้องผืนดินทำกินของบรรพบุรุษ และจักต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิชุมชน อีกทั้งในฐานะเกษตรกร จะสานต่อข้อเรียกร้องของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมรัฐธรรมมนูญ

ต้องฟังเสียงประชาชน ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และต้องเคารพสิทธิชุมชนโดยแท้จริง รวมทั้งสนับสนุนสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนทุกรูปแบบ บนหนทางแห่งประชาธิปไตย”

แหล่งที่มา: ข่าวสด

เรียบเรียงโดย baansuann.com