กรมทางหลวงแจง เสาไส้ไม้ไผ่ เป็นรุ่นใหม่ ต้นละ 2,050 บาท

กรมทางหลวงแจง เสาไส้ไม้ไผ่ เป็นรุ่นใหม่ ต้นละ 2,050 บาท ยืนยันโปร่งใส  แค่เป็นการประยุกต์ใส่แกน เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เมื่อมีคนพบเสาข้างถนน สายภูเพียง-แม่จริมเป็นโพรงแตก ภายในมีท่อนไม้ไผ่ จึงถูกมอง

ล่าสุดกรมทางหลวง ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้นำยางพารามาใช้ในอุปกรณ์อำนวย ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยยกระดับราคายางพารา เพิ่มรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและระบายผลผลิตยางพาราอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุมีความยืดหยุ่น

พร้อมบอกอีกว่าการดำเนินการติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราบนทางหลวง เป็นไปตามหลักวิศวกรรมงานทาง เพื่อความปลอ ดภัยกับผู้ใช้ทาง และเป็นการช่วยเหลือเกษตรชาวสวนยาง ในช่วงที่ราคายางตกต่ำ และขอยืนยันว่า เป็นการดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกประการ 

 

แหล่งที่มา : khaosod

เรียบเรียงโดย : baansuann.com